پروژه های اجرا شده

 

1-  شرکت درریز فاز 4و5 عسلویه

2-  شرکت آذرفلزان اصفهان

3-  پتروشیمی زاگرس عسلویه

4-  فاز 9و10 عسلویه

5-  پتروشیمی جم( شرکت جم صنعت کاران ) عسلویه

6-  شرکتAZM-CO کشور آذربایجان باکو

7- پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس (شرکت استیم) بندر عباس

8- پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس (شرکت سدید) بندر عباس

9- کارخانه الیاف گستر یزد

10-  شرکت خاتم الانبیاء تهران

11- کارخانه قیر دژپا تهران

12- پالایشگاه لاوان

13- کارخانه موکت ظریف مصور بروجن

14- فاز 12 (شرکت دایلیم) کنگان

15-کارخانه صنایع شیمیایی ایران اصفهان