پروژه های در دست افدام

 

1- فاز 17 و 18 (شرکت جهانپارس) عسلویه

2- فاز 17 و 18 (شرکت محورسازان) عسلویه

3- کارخانه سیمان سپاهان اصفهان

4- فاز 17 و 18 (شرکت آذراب) عسلویه

5- فاز 20 و 21 شرکت مپنا بویلر

6- نیروگاه سیکل ترکیبی گناوه شرکت مپنا بویلر

7- پروژه رنگ آمیزی 19 عدد مخزن ناحیه Utility پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس شرکت فلات

8- پروژه عایقکاری مخازن ناحیه Utility پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس شرکت فلات

9- پروژه دو جداره کردن تانکرهای حمل قیر وزارت راه و مسکن و شهر سازی