ورق های آلومنیوم

 

 

 

 

آلومینیوم نما / نصب پوسته

نوع ماده

آلومینیوم

Gred

H14 A1100

فرم

ورق تخت

ضخامت موجود (mm)

0.4mm - 1mm.

اندازه

4ft X 8ft per sheet

واحد اندازه گیری

ورق