پشم سنگ اسلب

 

RockTech S است به ویژه مناسب برای دیدار با خصوصیات مورد نیاز از عایق حرارتی، حفاظت از آتش و میرایی صدا از هر دو سطح صاف و کمی منحنی مخازن، کشتی ها، دیگهای بخار و جعبه. ساختار فیبر سنگ با تکنولوژی S فراهم می کند محصولات با ثبات dimesional بزرگ و مقاومت در برابر فشار.